OSKUSTE ÕPE

 

See käsiraamat on abivahend täiskasvanule, kes soovib aidata lapsel omandada oskuseid, mis aitavad ületada probleeme kergel, mängulisel viisil.

oskuste-õppe-käsiraamat

Kuigi konkreetne meetod on mõeldud abistamaks lapsi nende probleemidest ülesaamisel, on selle meetodi lahenduskeskses põhimõttes väga palju universaalset. Oskus näha probleeme kui teatavate oskuste puudulikkust, rikastab igas vanuses inimese käitumismustrit ja võib muuta probleemide lahendamise palju meeldivamaks ja kergemaks. Probleemse lapse asemel on lahenduskeskses lähenemises oskusi õppiv ja arenev laps – seeläbi saab täiskasvanu tagasi lootuse ja jõu olla lapsele tema arengus abiks ning laps väärika uue oskuse omandaja rolli.

Minu jaoks on Oskuste õppe meetodi praktiseerimine olnud ääretult inspireeriv kogemus. Mulle meeldib oskuste õppe meetodi julgustav, positiivne, motiveeriv lähenemine. Ja vähetähtis pole ka asjaolu, et käsiraamatus toodud lühikeste ja lihtsate sammude abil on võimalik esmapilgul keerulistest olukordadest luua kaasahaarav lahendus – uus oskus!

Tänu selle raamatu tõlkimisele ja kirjastamisele olen mina ka mitme oskuse võrra rikkam :). Minu siiras tänu Ben Furmanile lahke võimaluse eest teha tema Oskuste õppe käsiraamat kättesaadavaks Eestis.

Sisu tutvustus pdf formaadis: sisu tutvustus

Oskuste õpet tutvustav video:  youtube_oskuste õpe_

RAAMAT ON MÜÜGIL: