Koolitusteemad

Laste- ja noorte psühhopatoloogia

  • Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod
  • Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias/koolis
  • Ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused
  • Ülemäärane ärevus lapseeas: toetamise põhimõtted
  • Lapse viha: turvaline toimetulek
  • Tahtlik enesevigastamine. Kes? Miks? Sekkumised

Psühholoogiline eneseabi

  • Toimetulek stressiga. Eneseabistrateegiad
  • Uneõpe: parem uni igas eas

%d bloggers like this: